"باغدار" 112 منتشر شد. در این شماره میخوانید: ؛ رونمايي از "خانه گل نرگس" ايران در جره و بالاده؛ خلاقيت بي انتها، تخريب باور نکردني؛ کاشت سبزيحات روي ماه؛ سيب هايي که سياه نمي شوند؛ قاط، درختچه محافظ فرسايش خاک؛ فيکوس الاستيکا؛ يک زندگي آرام؛ گلدهي و تشکيل ميوه در خرما؛ تأمين نياز سرمايي درختان پسته؛ ارتباط تغذيه با بيماريهاي گياهي؛ محصولات تراريخته: تهديد يا فرصت؛ ضايعات کشاورزي، 18 ميليون نفر را سير مي کند؛ جدول ماه و دهها مطلب جذاب و خواندني ديگر.

اشتراک باغدار با تخفيف 50 درصد

باغدار را با تخفيف 50 درصد و تحويل رايگان درب منزل از طريق سامانه eshterak.ir مشترک شويد.

اشتراک باغدار با تخفيف 50 درصد اشتراک باغدار با تخفيف 50 درصد

چشم اندازی بر باغبانی ایران

به قامت سبزش نگاه میکنم و به شاخه های درهمش که با برگ برگ وجود خود، آیات ناب آفرینش را توصیف میکند. در ریشه مویینش دقیق میشوم و میبینم که چگونه حریصانه آب و مواد معدنی را از خاک اطراف خود می بلعد، خاکی که هر روز پای بر روی آن می گذارم و می گذرم.

 

ادامه مطلب...
 

ژ